Tid och Ekonomi

Tid och Ekonomi

Den starka urbaniseringen i vårt land har drivit upp boendepriserna i de stora städerna. Vad få räknar på är att kostnaden för boendet till stor del konsumerar utrymmet för att unna sig de möjligheter som var ett av skälen till att man sökte sig till storstaden. Lägger man till att detta i allt större utsträckning ger upphov till trafikproblem, blir det än mer intressant att fundera över att bosätta sig i en annan miljö. Med dagens teknik kan du utföra ditt arbete oavsett var du befinner dig. Varför då inte satsa på en livsstil där du kan unna dig mer för dina pengar? För likvärdiga bostäder betalar du flera miljoner kronor mindre om du väljer att bosätta dig i Blomstermåla jämfört med någon av Sveriges större städer. Här finns också ett utbud av sådant som man inte får om man bor i en stor stad. Blomstermåla ger dig helt enkelt mer.