Lokal Service

Lokal Service

För att livet ska fungera på ett bra sätt så är det avgörande att det finns god service på orten. Förutom den kommunala servicen, skolor och omsorg, så finns i Blomstermåla hälsocentral, apotek, bank, postservice, affärer och gym. Vill man gå ut och äta så finns flera alternativ. Anrika Blomstermåla Folkets Hus erbjuder bio, dans, konferenser och opera via länk, liksom många olika kulturaktiviteter och mässor. Det finns tillgång till bilverkstad, frisör, sporthall och idrottsplats så har vi även detta på orten. Skyttehall och ridhus finns och på friluftsområdet Långehäll kan man nyttja ett modernt mountainbikespår, elljusspår, utegym och skidspår. Här håller även orienteringsklubben till.