Natur

Natur

Natur

Natur

Blomstermåla är en fantastisk plats för den som vill röra på sig eller bara vistas i vår vackra natur. Här finns trolsk granskog och vacker lövskog, forsande åsträckor utmed Alsterån och det fantastiska kulturlandskapet med stenmurar, hägnade betesmarker, röda hus och gårdar. Här finns friluftsområde med möjlighet till fiske, vandring och andra aktiviteter.