Ekonomi

Ekonomi

Det finns stora ekonomiska fördelar med att driva sin verksamhet i Blomstermåla. Kostnaderna för lokaler och fastigheter är mera prisvärda än på stora orter. Effektiviteten man kan uppnå tack vare genom ett väl inarbetat samarbete mellan företagen och mellan kommun och företag. Det innebär stora besparingar för företagen. Här kan företagens resurser användas till att utveckla sina verksamheter.