Företagsvänligt klimat

Företagsvänligt klimat

Företagsvänligt klimat

Näringslivet är starkt i Blomstermåla och Mönsterås kommun. I Svensk Näringslivs kartläggning av företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner, så visade man att Mönsterås är bland de 42:a bästa. I regionen är vi den kommun som har det allra bästa företagsklimatet. Med företagsklimat menar man de attityder, regler, institutioner, och kunskaper som företagen möter i samhället.

Här är företagen viktiga. Blomstermåla är ett samhälle som vuxit fram till stor del av att Alsterån och järnvägen gav goda förutsättningar för etableringar,Här har alltid funnits starkt företagande.

Mönsterås kommun profilerar sig också inom träbranschen, både genom byggprojekt och genom en träbyggnadsstrategi. Träregion Småland 23 har som målsättning att Småland 2020 ska vara en ledande träregion i Europa.

Mönsterås Utvecklings AB, Muab, är ett kommunalt bolag. Affärsidén är att medverka till att Mönsterås kommun stärker sin profil som en attraktiv kommun för livskraftiga företag.

Verksamheten omfattar såväl projekt- och näringslivsarbete som fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen omfattar ett antal olika industri- och kontorshotell med många hyresgäster (se vidare under ”rubrik fastighetsbestånd”). Vi vill göra det möjligt för små- och medelstora företag att hyra lokalyta, som ett alternativ till att äga sin verksamhetslokal.

Mönsterås kommun har regionens bästa företagsklimat enligt Svensk Näringslivs kartläggning bland Sveriges samtliga kommuner. Med företagsklimat avses summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren och den företagsamme i samhället.

En förklaring till det goda företagsklimatet är den samverkan mellan kommun och näringsliv och mellan företagen som äger rum i ett flertal nätverk. Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välstånd.
Vår vision är att Mönsterås skall uppfattas av företagare och privatpersoner som regionens mest attraktiva kommun att verka och bo i. Ledord för näringslivsarbetet är ”Företag och kommun i samverkan för tillväxt”.

Mer information om företagande i Blomstermåla

Näringslivsinformation, Mönsterås kommun