Företagsservice

Företagsservice

I Blomstermåla finns all den service man dagligen behöver som företag. En av de tre verksamma bankerna i Mönsterås kommun är Ålems sparbank som har kontor i Blomstermåla. Bankerna är väldigt aktiva på företagssidan och kan erbjuda en mängd olika lösningar och tjänster som skräddarsys efter behov. På orten finns transportföretag med erfarenhet inom nationell och internationell logistik.